Rada ERÚ

01.04.2022, aktualizováno 23.08.2023
 • Rada ERÚ

V čele ERÚ je kolektivní orgán Rada ERÚ, která má pět členů. Členy Rady ERÚ (radní) a jejího předsedu (předseda Rady ERÚ) jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

Funkční období radních je pět let a začíná dnem 1. ledna. Každý rok je jmenován jeden radní. Nikdo nemůže být radním jmenován více než dvakrát za sebou. Do funkce předsedy Rady ERÚ je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě ERÚ.

 • Funkční období radních jmenovaných přede dnem 01.01.2022 končí ke dni 31. prosince kalendářního roku, ve kterém končí funkční období, na které byli jmenováni (viz zákon o podporovaných zdrojích energie, přechodná ustanovení).

Jednání Rady ERÚ se řídí jednacím řádem. Rada ERÚ rozhoduje hlasováním. Každý radní má jeden hlas. Usnesení Rady ERÚ je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň tři radní.

Za vedoucího služebního orgánu a služební orgán podle zákona o státní službě se považuje předseda Rady ERÚ.

Složení Rady ERÚ

předseda Rady
Energetický regulační úřad
člen Rady
Energetický regulační úřad
členka Rady
Energetický regulační úřad
členka Rady
Energetický regulační úřad

Jednání Rady ERÚ

Jednání Rady ERÚ jsou neveřejná. Rada ERÚ rozhoduje hlasováním. Každý člen Rady ERÚ má jeden hlas. Rozhodnutí Rady ERÚ je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň tři její členové postupem podle tohoto jednacího řádu

Jednací řád Rady Energetického regulačního úřadu je dokumentem, kterým se jednání Rady ERÚ řídí.

Výtah ze zápisu je schvalován na dalším jednání, poté je publikován.

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ ze dne 5. září 2023

 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 15. srpna 2023
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 15. srpna 2023
Body č. 4-12: Rozhodnutí o opravných prostředcích

Bod č. 13: Novela vyhlášky TEP 2023

 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ ze dne 15. srpna 2023

 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 18. července 2023
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 18. července 2023
Body č. 4-14: Rozhodnutí o opravných prostředcích

 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ ze dne 18. července 2023

 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 27. června 2023
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 27. června 2023
Bod č. 4-10: Rozhodnutí o opravných prostředcích

Bod č. 11: Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení z podnětu pana P. Š.

 

Historie

Předsedové Rady ERÚ v minulých letech

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D.1. srpna 2019
Ing. Jan Pokorný1. května 2019 – 31. července 2019
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál1. srpna 2018 – 30. listopadu 2018
Ing. Vladimír Outrata1. srpna 2017 – 31. července 2018

Předsedkyně a předsedové ERÚ v minulých letech

Ing. Alena Vitásková1. srpna 2011 – 31. července 2017
Ing. Josef Fiřt1. září 2004 – 4. července 2011
Ing. Pavel Brychta, CSc.22. března 2001 – 31. srpna 2004
Ing. Pavel Prouza8. února 2001 – 21. března 2001 (pověřen řízením)
Ing. Jana Novotná1. ledna 2001 – 7. února 2001