Rada ERÚ

V čele ERÚ je kolektivní orgán Rada ERÚ, která má 5 členů. Členy Rady ERÚ (radní) a jejího předsedu (předseda Rady ERÚ) jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

Funkční období radních je 5 let a začíná dnem 1. ledna. Každý rok je jmenován jeden radní. Nikdo nemůže být radním jmenován více než dvakrát za sebou. Do funkce předsedy Rady ERÚ je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě ERÚ.

  • Funkční období radních jmenovaných přede dnem 1. ledna 2022 končí ke dni 31. prosince kalendářního roku, ve kterém končí funkční období, na které byli jmenováni (viz zákon o podporovaných zdrojích energie, přechodná ustanovení).

Jednání Rady ERÚ se řídí jednacím řádem. Rada ERÚ rozhoduje hlasováním. Každý radní má jeden hlas. Usnesení Rady ERÚ je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 radní.

Za vedoucího služebního orgánu a služební orgán podle zákona o státní službě se považuje předseda Rady ERÚ.

Jednání Rady ERÚ

Jednání Rady ERÚ jsou neveřejná. Rada ERÚ rozhoduje hlasováním. Každý člen Rady ERÚ má jeden hlas. Rozhodnutí Rady ERÚ je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň tři její členové postupem podle tohoto jednacího řádu

Jednací řád Rady Energetického regulačního úřadu je dokumentem, kterým se jednání Rady ERÚ řídí.

Výtah ze zápisu je schvalován na dalším jednání, poté je publikován.

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ ze dne 30. května 2022

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady

Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 17. května 2022

Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 17. května 2022

Bod č. 4-7: Rozhodnutí o opravných prostředcích

Bod č. 8: Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu na rok 2023

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ ze dne 17. května 2022

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 3. května 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 3. května 2022
Bod č. 4: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. května 2022
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. května 2022
Bod č. 6-11: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 12: Postup ve věci podnětu k přezkumu

Výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ERÚ ze dne 10. května 2022

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení cenového rozhodnutí č. 2/2022

 

Historie

Předsedové Rady ERÚ v minulých letech

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 1. srpna 2019
Ing. Jan Pokorný 1. května 2019 – 31. července 2019
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál 1. srpna 2018 – 30. listopadu 2018
Ing. Vladimír Outrata 1. srpna 2017 – 31. července 2018

Předsedkyně a předsedové ERÚ v minulých letech

Ing. Alena Vitásková 1. srpna 2011 – 31. července 2017
Ing. Josef Fiřt 1. září 2004 – 4. července 2011
Ing. Pavel Brychta, CSc. 22. března 2001 – 31. srpna 2004
Ing. Pavel Prouza 8. února 2001 – 21. března 2001 (pověřen řízením)
Ing. Jana Novotná 1. ledna 2001 – 7. února 2001