Další instituce v energetice

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Gestor energetické legislativy

Česká obchodní inspekce

V rámci energetiky řeší např. problematiku zprostředkovatelů

Státní energetická inspekce

Kontrolní orgán

Ministerstvo financí

Daňová politika

OTE, a.s.

Operátor trhu s energií

ČEPS

Provoz elektroenergetické přenosové soustavy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Ochrana hospodářské soutěže

Sdílejte

Share icon