Webináře

01.04.2022
Aktualizováno: 13.09.2022

Aktuality

Podporované zdroje energie v roce 2023

Dne 22. června bylo vydáno Nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, které stanoví druhy a formy podpor do roku 2024. Webinář objasní, jakým způsobem se nařízení promítá do cenových rozhodnutí ERÚ a vysvětlí výrazné omezení podpory formou zelených bonusů.

Kontakt pro více informací