Mezinárodní spolupráce

Zástupci ERÚ aktivně participují v evropských pracovních skupinách v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, ochrany spotřebitele a REMIT. Jedním z hlavních úkolů těchto skupin je tvorba podkladových materiálů pro vytváření a novelizaci evropské energetické legislativy, stejně jako rámcových pokynů a postupů pro její implementaci na národní úrovni. Zde se jedná především o organizace ACER a CEER.

Dalším zásadním uskupením mezinárodního charakteru, kde ERÚ působí, je ERRA.

ERÚ v minulosti navázal užší vazby v rámci Visegradské skupiny (V4), rozvíjí však i bilaterální vztahy na evropské úrovni (Gruzie, Lotyšsko - mimo jiné projekt TAIEX, Rakousko, Rumunsko), i mimo Evropu (USA).

Aktuality

Spotřebitelská konference CEER 2023

Spotřebitelská konference CEER 2023: Cesty k ekologickému a digitálnímu přechodu: Umožnění spotřebitelům energie být prodejci i příjemci.

Výroční konference CEER 2022

Krátkodobá opatření vs. dlouhodobý design trhu trhu: Regulace budoucího trhu s energiemi

Místopředsedkyní CEER se stala zástupkyně českého regulátora

Valné shromáždění Rady evropských energetických regulačních orgánů (CEER) zvolilo dne 25. října 2022 členy správní rady. Jednou ze dvou nově zvolených místopředsedkyň se stala zástupkyně ERÚ Jana Haasová. Na evropské půdě tak zúročí své bohaté profesní zkušenosti a Česká republika získá silný mandát v diskusích o budoucnosti společné evropské energetické politiky na mezinárodní platformě.

Evropští regulátoři se sešli v Praze

Ve dnech 20. a 21. září pozval Energetický regulační úřad při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie do Prahy vrcholné představitele evropských energetických regulačních orgánů na pravidelné zasedání Valného shromáždění CEER a Rady regulátorů ACER.

Předseda Rady ERÚ a ředitel ACER diskutovali o aktuálních problémech v Evropě i v České republice

Energetický regulační úřad (ERÚ) přivítal v Praze ředitele Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) Christiana Zinglersena, který přijel v rámci déle plánované návštěvy regulátorů napříč Evropskou unií. Kromě diskuze nad evropskou energetickou regulací a dlouhodobou spoluprací mezi organizacemi se tématem rozhovoru Stanislava Trávníčka, předsedy Rady ERÚ, a Christiana Zinglersena stala také současná situace v České republice.

Obsah

Sdílejte

Share icon