Zástupci ERÚ aktivně participují v evropských pracovních skupinách v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, ochrany spotřebitele a REMIT. Jedním z hlavních úkolů těchto skupin je tvorba podkladových materiálů pro vytváření a novelizaci evropské energetické legislativy, stejně jako rámcových pokynů a postupů pro její implementaci na národní úrovni. Zde se jedná především o organizace ACER a CEER.

Dalším zásadním uskupením mezinárodního charakteru, kde ERÚ působí, je ERRA.

ERÚ v minulosti navázal užší vazby v rámci Visegradské skupiny (V4), rozvíjí však i bilaterální vztahy na evropské úrovni (Gruzie, Lotyšsko - mimo jiné projekt TAIEX, Rakousko, Rumunsko), i mimo Evropu (USA).

Aktuality

Předseda Rady ERÚ a ředitel ACER diskutovali o aktuálních problémech v Evropě i v České republice

Energetický regulační úřad (ERÚ) přivítal v Praze ředitele Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) Christiana Zinglersena, který přijel v rámci déle plánované návštěvy regulátorů napříč Evropskou unií. Kromě diskuze nad evropskou energetickou regulací a dlouhodobou spoluprací mezi organizacemi se tématem rozhovoru Stanislava Trávníčka, předsedy Rady ERÚ, a Christiana Zinglersena stala také současná situace v České republice.

Energetický regulační úřad chrání spotřebitele i v nadnárodní úrovni

Společná žádost energetických regulačních orgánů Německa, Rakouska, Polska a států 4M MC (České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenské republiky) o zahájení dočasného projektu propojování trhů mezi Německem, Rakouskem, Polskem a státy 4M MC na základě přístupu založeného na koordinované čisté přenosové kapacitě (NTC)

Společná žádost energetických regulačních orgánů Německa, Rakouska, Polska a států 4M MC o zahájení dočasného projektu propojování trhů

Společná žádost energetických regulačních orgánů Německa, Rakouska, Polska a států 4M MC (České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenské republiky) o zahájení dočasného projektu propojování trhů mezi Německem, Rakouskem, Polskem a státy 4M MC na základě přístupu založeného na koordinované čisté přenosové kapacitě (NTC)

ERÚ členem ERRA

Energetický regulační úřad (ERÚ) navázal spolupráci se zahraničními regulátory.

Obsah

Sdílejte