Financování činnosti

01.04.2022, aktualizováno 10.03.2023

ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu (číslo kapitoly 349) pro příslušný rok.

Kapitola nemá žádnou hospodářskou činnost, nemá žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech, nemá žádné účelové transfery, není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, které vyplývají z koncesních smluv, a nemá další podřízené organizační složky.