O ERÚ

 • Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen v roce 2001 energetickým zákonem, který také upravuje jeho kompetence.
 • Úřad řídí Rada ERÚ.
 • Sídlí v Jihlavě a má dislokovaná pracoviště v Ostravě a v Praze.

ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu

Nemá:

 • žádnou hospodářskou činnost,
 • žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech,
 • žádné účelové transfery,
 • oprávnění poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci,
 • žádné výdaje, vyplývající z koncesních smluv,
 • další podřízené organizační složky.

Pravomoc a působnost ERÚ

Co spadá do pravomoci a působnosti ERÚ?

 • Reguluje ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydává cenová rozhodnutí.
 • Cenovými rozhodnutími také podle zákona stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energie.
 • Podporuje hospodářskou soutěž v energetice.
 • Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně dozoruje.
 • Chrání spotřebitele na energetickém trhu. Proto je to ten pravý úřad, na který se může spotřebitel obrátit, když řeší spory se svým dodavatelem energií, případně s distributorem.

Co nespadá do kompetencí ERÚ?

Veškeré podstatné informace pro spotřebitele naleznete zde.

Máte-li dotazy, odpovědi naleznete zde.

Informace pro regulované, licencované subjekty a odbornou veřejnost najdete zde.

Hledáte-li statistiky z oblasti energetiky, jejich velkou část naleznete právě zde.