Zpráva o metodice

Energetický regulační úřad zveřejňuje Zprávu Energetického regulačního úřadu o metodice regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství, která slouží jako podklad pro tvorbu vyhlášek o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a plynárenství.

Ke stažení

Sdílejte

Share icon