Vykazování

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy Energetickému regulačnímu úřadu ukládá držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdělších předpisů, stanovuje pravidla pro sestavování regulačních výkazů včetně jejich vzorů. Pro držitele licence na činnost číslo 31 (výroba tepelné energie) nebo 32 (rozvod tepelné energie) jsou podle vyhlášky o regulačním výkaznictví v nejbližší době určeny tyto výkazy:

  • 31, 32-CL Výkaz cenové lokality, 31, 32-AP Výkaz aktiv a pasiv, termín předložení do 30. 4. 2021 (jedná se o výsledné hodnoty za rok 2020). Novela vyhlášky o regulačním výkaznictví přinesla pro vykazování za rok 2020 dvě změny: zrušení výkazu cenové lokality-části b), a doplnění vykazovaných údajů o náklady na jednotlivá paliva.

Pro elektronické vyplňování výkazů je nutné mít nejdříve nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení (viz níže uvedený odkaz).
Vzor výkazu doporučujeme nejdříve uložit na disk počítače a poté do takto uloženého výkazu vyplňovat data.

Nezasílejte požadované údaje ve starších vzorech výkazů.


Software pro vyplňování výkazů, dokumentace

Program Form Filler 4 ke stažení, dokumentace (odkaz na stránky výrobce, otevírá se v novém okně)

Vzory výkazů pro vykazování za rok 2020

Informace pro držitele licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie k vykazování za rok 2020 (PDF, 124 kB)

Obecné pokyny k vyplňování elektronických výkazů (PDF, 141 kB)
Pokyny k vyplnění výkazu 31, 32-CL (PDF, 381 kB)
Pokyny k vyplnění výkazu 31, 32-AP (PDF, 327 kB)
Kontrolní ukazatele výkazu 31, 32-CL (PDF, 254 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkaz výsledných cen tepelné energie za rok 2020

Výkaz výsledných cen tepelné energie a technických parametrů za rok 2020 je určen pouze těm držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jejichž celkový roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie nepřesáhl 2 500 000,- Kč (bez DPH) za rok 2020.

Vzor výkazu za rok 2020:

Obecné pokyny k vyplňování elektronických výkazů (PDF, 131 kB)
Pokyny k vyplnění výkazu výsledných cen (PDF, 252 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 9/2016, vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence podle § 9 odst. 1 energetického zákona pro držitele licencí na rozvod tepelné energie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------