Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy Energetickému regulačnímu úřadu ukládá držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdělších předpisů, stanovuje pravidla pro sestavování regulačních výkazů včetně jejich vzorů. Pro držitele licence na činnost číslo 31 (výroba tepelné energie) nebo 32 (rozvod tepelné energie) jsou podle vyhlášky o regulačním výkaznictví v nejbližší době určeny tyto výkazy:

  • 31, 32-CL Výkaz cenové lokality, 31, 32-AP Výkaz aktiv a pasiv, termín předložení do 2. 5. 2022 (jedná se o výsledné hodnoty za rok 2021).

Pro elektronické vyplňování výkazů je nutné mít nejdříve nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení (viz níže uvedený odkaz).
Vzor výkazu doporučujeme nejdříve uložit na disk počítače a poté do takto uloženého výkazu vyplňovat data.

Nezasílejte požadované údaje ve starších vzorech výkazů.

Software pro vyplňování výkazů, dokumentace

Program Form Filler 4 ke stažení, dokumentace (odkaz na stránky výrobce, otevírá se v novém okně)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzory výkazů pro vykazování za rok 2021

Informace pro držitele licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie k vykazování za rok 2021 (PDF, 123 kB)

Obecné pokyny k vyplňování elektronických výkazů (PDF, 140 kB)
Pokyny k vyplnění výkazu 31, 32-CL (PDF, 379 kB)
Pokyny k vyplnění výkazu 31, 32-AP (PDF, 216 kB)
Kontrolní ukazatele výkazu 31, 32-CL (PDF, 254 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ke stažení

Typ: fo
Velikost: 388.05 KB
Typ: fo
Velikost: 239.01 KB

Obsah

Sdílejte