Vzory regulačních výkazů - teplo

12.07.2023, aktualizováno 15.08.2023
  • Oddělení regulace teplárenství ‎
  • Vykazování
  • Pokyny
  • Výkaz
  • Regulační výkazy

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy ukládá držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie energetický zákon (§ 20 odst. 6).

Vyhláška o regulačním výkaznictví stanovuje pravidla pro sestavování regulačních výkazů včetně jejich vzorů. Pro držitele licence na činnost číslo 31 (výroba tepelné energie) nebo 32 (rozvod tepelné energie) jsou podle vyhlášky o regulačním výkaznictví v nejbližší době určeny tyto výkazy:

  • 31, 32-CL Výkaz cenové lokality, 31, 32-AP Výkaz aktiv a pasiv, termín předložení do 02.05.2023 (jedná se o výsledné hodnoty za rok 2022). Bližší informace k vykazování, včetně aktuálních platných vzorů výkazů, jsou zveřejněny níže ("ke stažení"). 

Pro elektronické vyplňování výkazů je nutné mít nejdříve nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení.

Vzor elektronického formuláře nejdříve uložte na disk počítače a poté do takto uloženého elektronického formuláře vyplňujte data.

Nezasílejte požadované údaje ve starších vzorech výkazů.

Pro vyplňování elektronického formuláře je nutné mít nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení.

Výkaz výsledných cen tepelné energie za rok 2022

Výkaz výsledných cen tepelné energie a technických parametrů za rok 2022 je určen pouze těm držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jejichž celkový roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie za rok 2022 nepřesáhl 2 500 000 Kč (bez DPH).

Typ: pdf
Velikost: 193.37 KB
Aktualizováno:

Ke stažení

Vzory výkazů pro vykazování za rok 2022

Výkazy cenové lokality 31, 32-CL a výkazy aktiv a pasiv 31, 32-AP za rok 2022 jsou určeny těm držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jejichž celkový roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie za rok 2022 přesáhl 2 500 000,- Kč (bez DPH).

Typ: fo
Velikost: 634.38 KB
Aktualizováno:
Typ: fo
Velikost: 234.78 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 215.31 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 335.53 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 214.04 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon