Boj proti korupci

Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu, je motivována snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídicím procesu. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců. O korupci se hovoří jako o přímém či nepřímém vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 36.
Položek na stránku 10
  4