ERÚ zajišťuje výkon dozoru v energetických odvětvích podle energetického zákona (§ 18); jde zejména o provádění kontrol (zákon o kontrole), vedení správních řízení (správní řád) a rozhodování o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) podle energetického zákona, zákona o cenách a zákona o ochraně spotřebitele v prvním stupni. Dozor ERÚ dále zahrnuje monitoring chování dodavatelů, odběratelů a dalších účastníků trhu, šetření v provozovnách, výrobnách či sídlech energetických firem, zajišťování dokumentace a ověřování skutečného stavu.

  • Návrh na výkon dozoru může podat kterákoliv osoba. ERÚ podněty prošetří a podatele vyrozumí o vyhodnocení podání. Totožnost podatele podnětu ERÚ dalším osobám nesděluje. Návrh na výkon dozoru by měl být dostatečně určitý a měl by obsahovat co nejpřesnější označení osob, provozovny či dodavatele energií, kteří mají být prověřeni.

Sdílejte