Cenová rozhodnutí

Energetický regulační úřad stanovuje v souladu s § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d),  § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství cenová rozhodnutí o  regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Cenovým rozhodnutím Úřad stanovuje regulované ceny za službu přepravy plynu, službu distribuční soustavy, ceny za činnost operátora trhu a ceny dodávky poslední instance.

Seznam článků rubriky

 • Cenové rozhodnutí č. 7/2021

  1. 12. 2021

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Cenové rozhodnutí č. 3/2021

  28. 5. 2021

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2021 ze dne 27. května 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Cenové rozhodnutí č. 8/2020

  30. 11. 2020

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2020 ze dne 27. listopadu 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Cenové rozhodnutí č. 4/2020

  5. 6. 2020

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2020 ze dne 4. června 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Cenové rozhodnutí č. 1/2020

  23. 4. 2020

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Cenové rozhodnutí č. 4/2019

  28. 11. 2019

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Cenové rozhodnutí č. 1/2019

  27. 5. 2019

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2019 ze dne 21. května 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Cenové rozhodnutí č. 6/2018

  22. 11. 2018

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2018 ze dne 20. listopadu 2018, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Cenové rozhodnutí č. 4/2018

  12. 10. 2018

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2018 ze dne 9. října 2018, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

 • Cenové rozhodnutí č. 1/2018

  28. 5. 2018

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2018 ze dne 22. května 2018, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 14.
Položek na stránku 10
  2