Zprávy o provozu elektrizační soustavy

2021

 • Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2021: PDF (999 kB) | XLSX (1 774 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2021: PDF (2 762 kB) | XLSX (1 875 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za III. čtvrtletí 2021: PDF (2 760 kB) | XLSX (1 869 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za  II. čtvrtletí 2021: PDF (2 730 kB) | XLSX (1 862 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za   I. čtvrtletí 2021: PDF (2 724 kB) | XLSX (1 853 kB)

2020

 • Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2020: PDF (2 597 kB) | XLSX (1 403 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2020: PDF (2 739 kB) | XLSX (1 871 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za III. čtvrtletí 2020: PDF (2 735 kB) | XLSX (1 866 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za  II. čtvrtletí 2020: PDF (2 727 kB) | XLSX (1 861 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za   I. čtvrtletí 2020: PDF (2 723 kB) | XLSX (1 852 kB)

2019

 • Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2019: PDF (2 378 kB) | XLSX (1 285 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2019: PDF (3033 kB) | XLSX (2 047 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za III. čtvrtletí 2019: PDF (3 025 kB) | XLSX (2 016 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za  II. čtvrtletí 2019: PDF (3 018 kB) | XLSX (1 945 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za   I. čtvrtletí 2019: PDF (3 013 kB) | XLSX (1 879 kB)

2018

 • Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2018: PDF (2 278 kB) | XLSX (1 211 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2018: PDF (1 568 kB) | XLSX (2 030 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za III. čtvrtletí 2018: PDF (2 821 kB) | XLSX (2 029 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za  II. čtvrtletí 2018: PDF (2 815 kB) | XLSX (1 968 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za   I. čtvrtletí 2018: PDF (2 804 kB) | XLSX (1 869 kB)

2017

 • Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2017: PDF (1 716 kB) | XLSX (1 199 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2017: PDF (2 819 kB) | XLSX (2 025 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za III. čtvrtletí 2017: PDF (2 688 kB) | XLSX (2 023 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za  II. čtvrtletí 2017: PDF (2 810 kB) | XLSX (1 950 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za   I. čtvrtletí 2017: PDF (2 562 kB) | XLSX (1 863 kB)

2016

 • Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2016: PDF (6 249 kB) | XLSX (1 056 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2016: PDF (2 658 kB) | XLSX (1 751 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za III. čtvrtletí 2016: PDF (2 661 kB) | XLSX (1 748 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za  II. čtvrtletí 2016: PDF (2 656 kB) | XLSX (1 667 kB)
  • Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za   I. čtvrtletí 2016: PDF (2 339 kB) | XLSX (1 425 kB)

Od ledna 2016 ERÚ již nezveřejňuje měsíční zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR. Měsíční zprávy jsou od roku 2016 nahrazeny zprávami čtvrtletními.

Uvedená změna se uskutečnila na základě novely energetického zákona  (§ 17 odst. 7 písm. m).