Monitoring trhu

01.04.2022, aktualizováno 04.08.2022

Monitoring trhu, potažmo šetření, je ve smyslu české i evropské legislativy výkon zvláštní působnosti v oblasti ochrany hospodářské soutěže na trhu s energiemi. ERÚ monitoruje velkoobchodní a maloobchodní trhy s elektřinou a plynem, včetně chování účastníků trhů. Vyhodnocujeme, zda na trzích s energiemi existuje účinná hospodářská soutěž, která vede k zajištění nejkvalitnějších služeb a nejnižších cen.

Základem monitoringu je agregace, zpracovávání a interpretace dat z velkoobchodního trhu a následná příprava roční zprávy. Výsledky monitorovací činnosti jsou promítány do návrhů koncepcí a strategie ERÚ. Konkrétně vyhodnocujeme strukturu trhu:

  • tržní podíly soutěžitelů,
  • výpočet Herfindahl-Hirschman Indexu (HHI), jako jednoho z hlavních indikátorů koncentrace trhu.

A dále vyhodnocujeme výkon trhu:

  • úroveň velkoobchodních a maloobchodních cen a jejich korelace,
  • aktivita zákazníků vyjádřená např. změnou dodavatele (switching).

Aktuality

ERÚ prověřuje dodavatele energií a jejich schopnost dostát závazkům vůči spotřebitelům

Po předchozím šetření vybraných dodavatelů Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil prověřování celého trhu. V návaznosti na události tohoto týdne úřad požaduje po všech dodavatelích energie doklady o tom, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům. Jedná se o výjimečný krok odpovídající bezprecedentní situaci, ke které na trhu nedošlo za celých dvacet let existence ERÚ.

Obsah

Sdílejte

Share icon