Na základě energetického zákona (§ 17 odst. 7 písm. m) ERÚ zveřejňuje zprávy o provozu energetických soustav ČR. Zprávy obsahují všechna dostupná provozně technická data, která představují fyzické toky elektřiny, plynu a tepla. Publikace jsou určeny orgánům státní správy, institucím v ČR a EU a též odborné veřejnosti.

V rámci svých kompetencí určených energetickým zákonem (§ 20a odst. 4 písm. e) zpracovává operátor trhu své měsíční a roční statistiky o trhu s elektřinou a o trhu s plynem, které doplňují statistiky ERÚ o obchodní údaje. Detaily týkající se metodiky vykazování dat pro statistiku ERÚ jsou uvedeny ve výkladovém stanovisku ERÚ.

Veškerá data vycházejí z podkladů od licencovaných subjektů: výrobců elektřiny, tepla a plynu, provozovatelů distribučních soustav, přenosové soustavy, přepravní soustavy a uskladnění plynu a operátora trhu. Data ERÚ získává na základě statistické vyhlášky.

Měsíční zprávy jsou od roku 2016 nahrazeny zprávami čtvrtletními. Uvedená změna se uskutečnila na základě novely energetického zákona (§ 17 odst. 7 písm. m).

Filtrování výpisu dotazů

Odvětví
Období
Rok

Výpis dotazů