ERÚ sleduje a vyhodnocuje plnění bezpečnostního standardu dodávek (BSD) v ČR. Závěry ERÚ uvádí v měsíčních zprávách za říjen až březen.

Povinnost zajistit BSD je dána nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010. BSD je dále upraveno prostřednictvím energetického zákona (§ 73a)Způsoby zajištění BSD, jeho stanovení a další související náležitosti jsou uvedeny ve vyhlášce o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.

Metodika: BSD se zajišťuje v hodnoceném období minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území ČR a ostatních států EU. Všechna data o zajištění BSD byla poskytnuta obchodníky s plynem a výrobci plynu, vztahují se k prvnímu dni sledovaného měsíce. Případné dodatečné opravy výkazů jsou promítnuty do zpráv vždy v následujícím měsíci.

    Kontakty

    V případě potřeby je možné kontaktovat zaměstnance ERÚ, Oddělení statistiky a sledování kvality.

    Obsah

    Sdílejte

    Share icon