Výpis dotazů

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 14. června 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 14. června 2022
Bod č. 4: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 29. června 2022
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 29. června 2022
Bod č. 6-13: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 14: Návrh usnesení o žádosti společnosti VČE LDS s.r.o. o uplatnění opatření proti nečinnosti
Bod č. 15: Návrh usnesení o žádosti města Chodov o uplatnění opatření proti nečinnosti