Výpis dotazů

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení cenového rozhodnutí č. 2/2022

 

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2021 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 19. dubna 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 19. dubna 2022
Bod č. 4-7: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 8: Návrh rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení

 

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 5. dubna 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 5. dubna 2022
Bod č. 4-10: Rozhodnutí o opravných prostředcích