Výpis dotazů

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 30. května 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 30. května 2022
Bod č. 4-21: Rozhodnutí o opravných prostředcích