Zelená elektřina s.r.o. - rozhodnutí k uvedení nepravdivých informací a užití agresivní obchodní praktiky

14.12.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 03379-5/2021-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace; přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona zadal provozovateli distribuční soustavy požadavek na přerušení dodávky elektřiny; pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace; pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 1 písm. d) energetického zákona zadal provozovateli distribuční soustavy požadavek na přerušení dodávky plynu a pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a s ust. § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku.

Informace o účastníkovi řízení:

Zelená elektřina s.r.o., se sídlem Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 06777350

Datum nabytí právní moci: 23. 7. 2021

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon