Pravomocná rozhodnutí

Na základě ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad:

  • pravomocná rozhodnutí ERÚ vydaná při výkonu dozoru v energetických odvětvích a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele na úseku podnikání v elektroenergetice a plynárenství,
  • další pravomocná rozhodnutí ERÚ, pokud mají po právní stránce zásadní význam.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 4 121.
Položek na stránku 10
  413