Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. - rozhosnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06733-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Tovačov v ulici Förchtgottova u nemovitosti č. p. 161 činnost, při které došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., se sídlem Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov, IČO: 46581367

Datum nabytí právní moci: 20. 7. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon