Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10091/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě Králův Dvůr, část Levín, č. p. 12, zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Králův Dvůr – Levín – splašková kanalizace", při kterých došlo prostřednictvím lžíce bagru k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 50 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem Benátky 17, 69801 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455

Datum nabytí právní moci: 24. 11. 2015

Obsah

Sdílejte

Share icon