VHS Brno, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 07961-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Petrovice u Moravského Krumlova u nemovitosti č. p. 66 strojní manipulaci s šachtovým kónusem v souvislosti se stavbou „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice", při které došlo k uvolnění šachtového dílce a tím k poškození středotlakého plynovodu PE dn 63, a tím došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VHS Brno, a.s., se sídlem Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25556568

Datum nabytí právní moci: 11. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 501.08 KB

Obsah

Sdílejte