VHS Břeclav s.r.o. – rozhodnutí k poškození vedení nízkého napětí – NAYY 4x25 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 06783-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 12. července 2013 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v obci Březí, v ulici Mládežnická, u domu č. p. 533, zemní práce spočívající ve výkopu rýhy pro nově budovanou kanalizační přípojku pro dům č. p. 533, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození vedení nízkého napětí – NAYY 4x25, a tím došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost VHS Břeclav s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ: 42324149

Datum nabytí právní moci: 30. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 489.49 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon