Datum

Číslo jednací: 03703-28/2011-ERU

Tímto rozhodnutím byl zamítnut rozklad účastníka řízení a potvrzeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydané dne 26. září 2012 pod č. j. 03703-24/2011-ERU, kterým Energetický regulační úřad rozhodl o uložení pokuty ve výši 700.000 Kč účastníkovi řízení za spáchání správního deliktu podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem Lesní 92, 408 01 Rumburk, IČ: 25407104
Datum nabytí právní moci: 17. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 614.93 KB

Obsah

Sdílejte