SWIETELSKY stavební s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE d 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 16342-3/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 24. července 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Brod nad Dyjí, u domu č. p. 63 v místě křížení plynovodu s nově budovanou kanalizací v hloubce přesahující 2 m zemní práce, při nichž po částečném zasypání uložené kanalizace při odstraňování pažícího boxu, došlo ke zhoupnutí pažícího boxu a následnému poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a tím došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice – České Budějovice 3, IČ: 48035599

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon