STAVO-Havel s.r.o. – rozhodnutí o porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10777-10/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 8. září 2016 v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí v obci Vinařice vykládku zeminy, při které zdviženou nástavbou nákladního vozidla poškodil vodiče a konzolu na podpěrném bodě vedení vysokého napětí, v důsledku čehož došlo k porušení povinnosti provádět v ochranném pásmu činnosti tak, aby nedošlo k poškození zařízení elektrizační soustavy, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVO-Havel s.r.o., se sídlem Vinařice 114, 294 41 Dobrovice, IČO: 2673614

Datum nabytí právní moci: 20. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 544.75 KB

Obsah

Sdílejte