STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 03563-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vikýřovice na ulici Lomená u domu č. p. 310 (313) zemní práce v souvislosti se stavbou „Oprava místní komunikace a nové VO, ul. Lomená Vikýřovice", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o., se sídlem Pod Lesem 1755/23, 785 01 Štenberk, IČ: 26873397

Datum nabytí právní moci: 30. 4. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte