STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

09.11.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 06033-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mělník v ulici kpt. Jaroše u domu č. p. 573 ručně krumpáčem výkop sondy, jako zhotovitel stavby „stavební úpravy (rekonstrukce) ul. kpt. Jaroše", při kterém došlo k prokopnutí středotlaké plynovodní přípojky PE 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851

Datum nabytí právní moci: 14. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 342.02 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon