Datum

Číslo jednací: 04049-5/2011-ERU

Účastník řízení dne 13. dubna 2011 prováděl při obnově vodovodu a kanalizace v ulici Senecká 22, Plzeň, v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky dimenze DN 40, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STAVAS spol. s r.o., K Cihelnám 940/23, 326 00 Plzeň – Černice, IČ: 46882472

Datum nabytí právní moci: 26. 4. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 294.73 KB

Obsah

Sdílejte