Staroměstská provozní s.r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 02748-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Staroměstská provozní s.r.o., se sídlem nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město, IČO: 27831388

Datum nabytí právní moci: 29. 3. 2019

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon