SOVIS s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenských zařízení činnostmi v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06358-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. října 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hradec Králové zemní práce související s provedením stavby „Rekonstrukce náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská" pomocí strojního mechanismu, přičemž došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE dn 50, a také prováděl dne 28. listopadu 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hradec Králové zemní práce související s provedením stavby „Rekonstrukce náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská" pomocí strojního mechanismu, přičemž došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE dn 63, čímž došlo k  poškození plynárenských zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SOVIS s. r. o., se sídlem Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25253697

Datum nabytí právní moci: 29. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 942.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon