SOLAR BK s.r.o. – rozhodnutí k povinnosti neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence, předložit o nich doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence

Číslo jednací: 16548-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence, nepředložil o nich doklady, nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona zahájil výkon licencované činnosti přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SOLAR BK s.r.o., se sídlem K Fořtovně 224/5a, 312 00 Plzeň, IČ: 29080711

Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.42 MB

Obsah

Sdílejte