Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace -rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 12537-18/2019-ERU

I. Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 12537-12/2019-ERU ze dne 29. dubna 2021 se mění v části tak, že se výše pokuty ve znění „250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých)" nahrazuje zněním „150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých)".

II. Ve zbytku se rozklad Služeb města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 12537-12/2019-ERU ze dne 29. dubna 2021 zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Mýto 461, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 49156799

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2021

první stupeň

Obsah

Sdílejte

Share icon