Služby Borovany s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 01250-3/2022-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona ve spojení s bodem 8 Přílohy č. 1 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů, nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkaz nejpozději ke dni 30. 4. 2020.

Informace o účastníkovi řízení:

Služby Borovany s.r.o., se sídlem Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, IČO: 26023989

Datum nabytí právní moci: 3. 2. 2022

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon