Číslo jednací: 09618-6/2012-ERU

Řízení s účastníkem řízení, který dne 28. června 2011 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Město Albrechtice, místní část Žáry u domu č. p. 3, okres Bruntál, zemní práce související s opravou veřejného osvětlení v areálu společnosti SILNICE.CZ s. r. o., kdy  při ručním výkopu sondy pro přesné zjištění polohy a hloubkového uložení plynovodní přípojky v místě křížení s kabeláží opravovaného veřejného osvětlení došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SILNICE.CZ s. r. o., se sídlem Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov – Pod Civilínem, IČ: 26792711
Datum nabytí právní moci: 12. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 477.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon