Severomoravská stavební společnost s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 00834-6/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Frenštát pod Radhoštěm, na ulici Střelniční u č. p. 130 zatloukání uzemňovací tyče v souvislosti se stavbou „přístavba hasičské zbrojnice", přičemž došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Severomoravská stavební společnost s. r. o., se sídlem Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 471 53 849

Datum nabytí právní moci: 24. 5. 2016

Obsah

Sdílejte

Share icon