RWE GasNet, s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí údajů na písemnou žádost Energetického regulačního úřadu

Číslo jednací: 03431-9/2014-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na písemnou žádost ve stanovené přiměřené lhůtě a ani do dne zahájení předmětného správního řízení úplné, správné a pravdivé podklady a informace nezbytné pro výkon jeho působnosti, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567

Datum nabytí právní moci: 24. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 518.8 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon