Rostislav Simkovič – zemní práce, autodoprava s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10069-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození části plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Rostislav Simkovič – zemní práce, autodoprava s.r.o., se sídlem ČSA 962, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 28644263

Datum nabytí právní moci: 8. 11. 2018         

Obsah

Sdílejte