R43916 – rozhodnutí k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 07048-5/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl přibližně ve 12:00 hodin dne 7. června 2016 strojním mechanizmem v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy zemní práce související se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky, při kterých došlo k poškození kabelu nízkého napětí typu AYKY-J 4x16 lžící bagru, a tím k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby  nedošlo k poškození energetických zařízení, z nedbalosti dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 409.49 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon