R37515 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10545-6/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ludgeřovice, na ulici Na Návsi, u nemovitosti č. p. 693, č. or. 149 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 841.24 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon