R31321 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 08743-5/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona nepravdivě ujistil fyzickou osobu, že se v prostoru výkopu vodovodní přípojky k domu účastníka řízení nenacházejí inženýrské sítě, což vedlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 14. 9. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 298.43 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon