R29621 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Účastník řízení
Fyzická osoba
Spisová značka
03256/2021-ERU
Číslo jednací
03256-13/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně neurčené době provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy v důsledku čehož odebíral a umožnil odebírat neměřenou elektřinu v bytě užívaném účastníkem řízení a jeho rodinou.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 677.71 KB

Obsah

Sdílejte