R29615 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09386-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Skalná, na ulici Potoční u domu č. p. 39 zemní výkopové práce v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace podhradí hradu Vildštejn v obci Skalná", při kterých došlo prostřednictvím bagru HITACHI 60 k poškození středotlakého plynovodu lPE dn 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 31. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 386.1 KB

Obsah

Sdílejte