R25016 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

06.10.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 04721-4/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době ode dne 30. září 2015 do dne 26. ledna 2016 zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že zapojil na veřejný rozvod plynu starý plynoměr, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral plyn, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 442.65 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon