R23017- rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06569-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, v rozporu s ust. § 68 odst. 4 písm. b) energetického zákona prováděl dne 19. září 2016 v Brně - Soběšicích, v rámci realizace stavby „Výměna plotu při RD Brno", prostřednictvím ručního nástroje, v ochranném pásmu středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25 zemní práce bez písemného souhlasu příslušného provozovatele distribuční soustavy, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2017

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 465.78 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon