R19221 - rozhodnutí k porušení zákazu zřizovat v ochranném pásmu stavby a jiná zařízení

Číslo jednací: 07248-20/2020-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustila z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona, v blíže nezjištěné době v ochranném pásmu nadzemního kabelového vedení vysokého napětí, bez souhlasu vlastníka elektrizačního zařízení zřídila a umístila plechovou kůlnu, přístřešek pro umístění karavanu a dřevěnou kůlnu, čímž porušila zákaz v ochranném pásmu nadzemního vedení zřizovat bez souhlasu vlastníka elektrizačního zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 9. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 186.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon