R14814 – rozhodnutí o neoznámení změny podmínek pro udělení licence

Číslo jednací: 08400-7/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně technických parametrů své provozovny, ke které došlo v důsledku doinstalování dalších 15 kusů fotovoltaických panelů typu Suntech STP-Ud 210 W o jednotkovém elektrickém výkonu 210 W v období od 1. října 2010 do 3. října 2012, kdy došlo vlastní činností účastníka řízení k demontáži těchto fotovoltaických panelů, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu celkového instalovaného elektrického výkonu výrobny, nepředložil o této změně doklady a v období nejdříve ode dne 1. října 2010 do 3. října 2012 nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 29. 11. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 814.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon