R13414 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08189-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kunčice pod Ondřejníkem zemní práce pomocí strojního mechanizmu, přičemž došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE dn 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 17. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 648.49 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon